Новини

Покана за заседание на УС на сдружение с нестопанска цел Местна инциативна рибарска група град Самоков

Уважаеми дами и господа, Председателят на УС на СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „САМОКОВ“ на основание чл. 32 от ЗЮНЛЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението свиква заседание на Управителен съвет (УС), което ще се състои на 11.03.2021 г. с начало 13:00 часа в гр. Самоков, ул. „Македония“ 34 при следния дневен ред:

  1. Приемане на изменение на Индикативна годишна програма /ИГРП/ за 2021 г. на СНЦ Местна инициативна рибарска група „Самоков“.

Вижте целия документ ТУК!