Обществено обсъждане на документи за подбор на проекти „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 17.02.2021 г. На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управлява...

Виж още!