Списък с въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001 – 4.058 Мярка 06, МИРГ, град Самоков

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА за подбор на проекти по процедура BG14MFOP001-4.058 Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното б...

Виж още!