Последни новини

Обществено обсъждане на документи чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.127 на СНЦ МИРГ „Самоков“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществен...

Виж още!

СНЦ Местна инициативна рибарска група град Самоков обявява Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

  ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА за 2023 г. на МИРГ "Самоков"   Цялата индикативна годишна работна програма за ...

Виж още!

СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков, обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.122, мярка 02

  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.122 „Преработване на продуктите от риболов...

Виж още!