Последни новини

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Самоков

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел    Местна инициативна рибарска група „САМОКОВ“   Уважаеми д...

Виж още!

Набиране на членове на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Самоков

ПОКАНА За набиране на членове СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков“ Уважаеми Съграждани, СНЦ „Местна инициативна...

Виж още!

Обществено обсъждане на документи по обявена процедура BG14MFOP001-4.129 на СНЦ МИРГ „Самоков“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за общест...

Виж още!