Последни новини

Списък с въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001 – 4.058 Мярка 06, МИРГ, град Самоков

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА за подбор на проекти по процедура BG14MFOP001-4.058 Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното б...

Виж още!

Обществено обсъждане на документи за подбор на проекти „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 17.02.2021 г. На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управлява...

Виж още!

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.058 мярка 6, МИРГ Самоков

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Самоков“ кани желаещите да представят проект...

Виж още!