Последни новини

Обществено обсъждане на документи по процедура на проекти № BG14MFOP001-4.058 мярка 6, МИРГ Самоков

ООбществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.058 „Опазване и възстановяване на водното биолог...

Виж още!

Покана за управителен съвет на сдружение с нестопанска цел Местна инциативна рибарска група град Самоков

Уважаеми дами и господа, Председателя на Управителният съвет (УС) на СНЦ „Местна инициативна рибарска група самоков” на основание чл...

Виж още!

Членове на управителния съвет, утвърден с общото събрание, на СНЦ Местна инициативна група „САМОКОВ“

Списък с членове на управителния съвет от наскоро провелото се общо събрание, на СНЦ Местна инициативна група гр. Самоков   ...

Виж още!