Последни новини

Стартира прием по процедура на проекти BG14MFOP001-4.088 в ,Местна инициативна рибарска група Самоков

Стартира прием по процедура №BG14MFOP001-4.088 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от стратегия за ВОМР на МИРГ „...

Виж още!

Одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. на МИРГ „Самоков“

МИРГ „САМОКОВ“ публикува изменена Индикативна годишна работна програма за 2021 г. 26.03.2021 г. Изменената Индикативна годишна...

Виж още!

Управителен съвет на СНЦ Местна инициативна рибарска група „Самоков“ прие изменение на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2021 г. на сдружението

Изменена индикативна годишна програма за 2021 г. на МИРГ "Самоков" Добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаван...

Виж още!