СНЦ Местна инициативна рибарска група град Самоков Индикативна годишна работна програма за 2023 г. – Изменение

  ИЗМЕНИЕ В ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА за 2023 г. на МИРГ "Самоков"   Цялата индикативна годишна работна пр...

Виж още!

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел   Местна инициативна рибарска група „САМОКОВ“   Уважаеми Дами и Госп...

Виж още!