Провеждане на общо събрание на СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков – Белица – Сърница

На 12.02.2024г. се проведе Общо събрание на Местна инициативна рибарска група – Самоков. Пред членовете на Общото събрание на сдруже...

Виж още!