Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Самоков

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел    Местна инициативна рибарска група „САМОКОВ“   Уважаеми д...

Виж още!

Набиране на членове на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Самоков

ПОКАНА За набиране на членове СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков“ Уважаеми Съграждани, СНЦ „Местна инициативна...

Виж още!