Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Самоков

Покана за провеждане на общо събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Самоков - Белица - Сърница Ув...

Виж още!

Набиране на членове на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група Самоков

ПОКАНА За набиране на членове СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков“ Уважаеми Съграждани, СНЦ „Местна инициативна...

Виж още!