Одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. на МИРГ „Самоков“

МИРГ „САМОКОВ“ публикува изменена Индикативна годишна работна програма за 2021 г. 26.03.2021 г. Изменената Индикативна годишна...

Виж още!

Управителен съвет на СНЦ Местна инициативна рибарска група „Самоков“ прие изменение на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2021 г. на сдружението

Изменена индикативна годишна програма за 2021 г. на МИРГ "Самоков" Добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаван...

Виж още!

Покана за управителен съвет на сдружение с нестопанска цел СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков

Поканата за управителен съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Самоков” можете да видите ТУК

Виж още!