Новини

Покана за свикване на заседание на управителния съвет на Местна инциативна рибарска група град Самоков

На основание чл. 32 от ЗЮНЛЦ и чл. 41, т. 4 от Устава на Сдружението, Председателят на УС на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков” свиква извънредно Управителен съвет (УС), което ще се състои на 28.08.2019 г. с начало 13:00 часа в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34 при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков”.

 

Управителният съвет се счита за законен и може да взима валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако не се явят нужният брой членове за наличие на кворум, заседанието на УС се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.