На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, удължавам срокa за получаване на валидни оферти за обществена поръчка.

За удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публикувана в профила на купувача о...

Виж още!