Управляващият орган одобри Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ на МИРГ Самоков за 2019г

Днес Управляващият орган на Програма "Морско дело и рибарство 2014-2020г." одобри Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ на МИРГ С...

Виж още!