Новини

Покана за управителен съвет на сдружение с нестопанска цел СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков

Покана за управителен съвет на сдружение с нестопанска цел СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков

 

Уважаеми дами и господа,

Председателят на УС на СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „САМОКОВ“, на основание чл. 32 от ЗЮНЛЦ и чл. 39 от Устава на сдружението свиква заседание на Управителен съвет (УС), което ще се състои на 11.08.2022г. с начало 13:00 часа в гр. Самоков, ул. „Македония“ N34 при следния дневен ред:

Виж целия текст на поканата ТУК!