Документация за обществен поръчка

Изменения и допълнения:

СЪОБЩЕНИЕ! За удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публикувана в профила на купувача обява.

Съдържанието на целия документ, можете да видите ТУК!

26.08.2019г. | Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП.

Съдържанието на целия документ, можете да видите ТУК!