Обществено обсъждане на документи по обявена процедура BG14MFOP001-4.129 на СНЦ МИРГ „Самоков“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за общест...

Виж още!

СНЦ Местна инициативна рибарска група град Самоков Индикативна годишна работна програма за 2023 г. – Изменение

  ИЗМЕНИЕ В ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА за 2023 г. на МИРГ "Самоков"   Цялата индикативна годишна работна пр...

Виж още!

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел   Местна инициативна рибарска група „САМОКОВ“   Уважаеми Дами и Госп...

Виж още!

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел СНЦ Местна инициативна рибарска група Самоков

Покана за общо събрание на сдружение с нестопанска цел   Местна инициативна рибарска група „САМОКОВ“   Уважаеми дами и госп...

Виж още!

Обществено обсъждане на документи чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.127 на СНЦ МИРГ „Самоков“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществен...

Виж още!

СНЦ Местна инициативна рибарска група град Самоков обявява Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

  ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА за 2023 г. на МИРГ "Самоков"   Цялата индикативна годишна работна програма за ...

Виж още!