Одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. на МИРГ „Самоков“

МИРГ „САМОКОВ“ публикува изменена Индикативна годишна работна програма за 2021 г. 26.03.2021 г. Изменената Индикативна годишна...

Виж още!