Новини

СНЦ Местна инициативна рибарска група град Самоков Индикативна годишна работна програма за 2023 г. – Изменение

 

ИЗМЕНИЕ В ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА за 2023 г. на МИРГ „Самоков“

 

Цялата индикативна годишна работна програма за 2022 година, можете да намерите тук.