Новини

СНЦ Местна инициативна рибарска група град Самоков обявява Изменена Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

 

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2022 г. на МИРГ „Самоков“

 

Цялата индикативна годишна работна програма за 2022 година, можете да намерите тук.