Новини

Обществено обсъждане на документи чрез подбор на проекти БГ14МФОП001-4.102 на СНЦ МИРГ „Самоков“

Публикуване за обществено обсъждане на документи за процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.102 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Самоков

 

Целия пакет от документи можете да свалите от ТУК!