Новини

Управителен съвет на СНЦ Местна инициативна рибарска група „Самоков“ прие изменение на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2021 г. на сдружението

Изменена индикативна годишна програма за 2021 г. на МИРГ „Самоков“

  1. Добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти и аквакултури.
  2. Подпомагане на диверсификацията извън сектора на рибарството и аквакултури и създаването на нови работни места в рибарския район.

 

Вижте целия документ ТУК!