Новини

Членове на управителния съвет, утвърден с общото събрание, на СНЦ Местна инициативна група „САМОКОВ“

Списък с членове на управителния съвет от наскоро провелото се общо събрание, на СНЦ Местна инициативна група гр. Самоков

 

 

Наименование на юридическото лице / физическото лице

Правен субект Принадлежност към сектор/заинтересована страна в Име на представляващия ЮЛ
ОБЩИНА САМОКОВ Юридическо лице Публичен сектор ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ЕТ „ОКЕАН-ЙОРДАН ДОНЧЕВ“ Юридическо лице Стопански сектор „Рибарство и аквакултури“ ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДОНЧЕВ
СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ ООД Юридическо лице Стопански сектор „Рибарство и аквакултури“ ГЕРГАНА ПЕТРОВА ГАМАЛОВА-ФАВР
СНЦ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО САМОКОВ“ Юридическо лице Нестопански сектор „Рибарство и аквакултури“ БОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
СНЦ „ЗА СОЦИАЛНО И ЕКОЛОГИЧНО  РАЗВИТИЕ  НА СЕЛО ДРАГУШИНОВО“ Юридическо лице Нестопански сектор РУМЯНА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА