Новини

Членове на колективния върховен орган – общото събрание, на СНЦ Местна инициативна група „САМОКОВ“

Списък с членове на колективния върховен орган от провелото се общо събрание, на СНЦ Местна инициативна група гр. Самоков

 

 

 

Наименование на юридическото лице / физическото лице

Правен субект Принадлежност към сектор/заинтересована страна в Име на представляващия ЮЛ
ОБЩИНА САМОКОВ Юридическо лице Публичен сектор ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
„САМЕЛ 90“ АД Юридическо лице Стопански сектор  „Рибарство и аквакултури“ РОЗЕЛИНА СПАСОВА ВЪЛКОВА
„КОХОФЕРМ“ ООД Юридическо лице Стопански сектор „Рибарство и аквакултури“ ВАЛЕРИ МИЛОВАНОВ
ЕТ „ОКЕАН-ЙОРДАН ДОНЧЕВ“ Юридическо лице Стопански сектор „Рибарство и аквакултури“ ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДОНЧЕВ
СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ ООД Юридическо лице Стопански сектор „Рибарство и аквакултури“ ГЕРГАНА ПЕТРОВА ГАМАЛОВА-ФАВР
СНЦ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО САМОКОВ“ Юридическо лице Нестопански сектор „Рибарство и аквакултури“ БОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
СНЦ „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ Юридическо лице Нестопански сектор АНТОАНЕТА ХРИСТОВА БОНЕВА
СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РИЛА“ Юридическо лице Нестопански сектор ИВАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА-ВУКОВА
СНЦ „ЗА СОЦИАЛНО И ЕКОЛОГИЧНО  РАЗВИТИЕ  НА СЕЛО ДРАГУШИНОВО“ Юридическо лице Нестопански сектор РУМЯНА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА