Новини

Покана за Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел, „Местна инициативна рибарска група“ – гр. Самоков

Покана за Управителен съвет на СНЦ „Местна инициативна рибарска група“ – гр. Самоков

Председателя на УС на СНЦ „Местна инициативна рибарска група“, гр. Самоков, на основание чл. 32 от ЗЮНЛЦ и чл. 41, т. 4 от Устава на Сдружението свиква извънредно Управителен съвет (УС), което ще се състои на 30.09.2020 г. с начало 12:00 часа в гр. Самоков, ул. „Македония“, 34 при следния дневен ред …

Целия документ можете да видите ТУК!