Новини

Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2020 г. на СНЦ Местна Инициативна рибарска група Самоков

Управителният съвет на МИРГ Самоков прие Проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2020 г. на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков“

Можете да видите целия документ ТУК!